Prijava radova

  • Prijava usmenih i poster prezentacija je zatvorena
  • Rok za dostavljanje radova je bio do 10. mart 2022. godine